Rozhodnutí o přijetí k předškoInímu vzdělávání. Seznam dětí přijatých pro škoIní rok 2022/2023

Zápis do Lesní mateřské školy konaný dne 5.5.2022 Registrační číslo:202201202202202203202204202205202206Rozhodnutí bude vydáno nejpozději 30.5.2022 Proti tomuto rozhodnuti lze podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnuti.Odvolání se podává u ředitelky LMŠ, jejíž činnost vykonává Lesní mateřská škola Letokvítek, Zámecký park 2, Letohrad, a rozhoduje o něm podle paragrafu 183 odst.3 školského zákona Krajský úřad Pardubického kraje. V Letohradu dne 6. 6. 2022.Bc. Marta Majvaldová, DiS.ředitelka školy Seznam-prijatych-deti_2022-23Stáhnout ...
Read More
LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY pro děti 3-6let, 7-11let

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY pro děti 3-6let, 7-11let

Ne nabývati rozumu z knih,nýbrž z nebe, země,dubů a buků…Jan Amos Komenský I letos pořádá Lesní klub LETOKVÍTEK LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY pro děti 3-6let, 7-11let Těšíme se na vaše děti, pro které jsme přichystali bohatý program plný pohybu, her a dobrodružství, který je inspirovaný pedagogikou lesních školek. Harmonogram dne: provoz od 7:00 do 16:00 hod. Scházení v zázemí: 7:00 - 8:30 hod V 8:30 vyrážíme do terénu dobrodružství začíná. Vyzvedávání dětí po 15 hod. Program: celotýdenní táborová hra, ve které se přeneseme kam budeme chtít. Možnost výletů do okolí. 1.běh - INDIÁNSKÉ LÉTO  (18. - 22. 7. 2022) Poznáme svět indiánů a jejich pojetí světa. Povyprávíme si jejich příběhy, uvidíme jejich symboly síly a moudrosti a ucítíme spojení s přírodou. Možná nás potkají i výzvy a úkoly a uslyšíme indiánskou píseň, kterou zazpívá naše srdce.  2. běh - VODA, OHEŇ, VZDUCH, ZEMĚ (25. - 29.7. 2022) Týden plný zkoumání a tvoření se živly. Děti se setkají s ohněm (budeme barvit, odlévat, vařit), s vodou (budeme zkoumat sílu vody, její vlastnosti), vzduch...
Read More