Rozhodnutí o přijetí k předškoInímu vzdělávání. Seznam dětí přijatých pro škoIní rok 2022/2023

Zápis do Lesní mateřské školy konaný dne 5.5.2022 Registrační číslo:202201202202202203202204202205202206Rozhodnutí bude vydáno nejpozději 30.5.2022 Proti tomuto rozhodnuti lze podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnuti.Odvolání se podává u ředitelky LMŠ, jejíž činnost vykonává Lesní mateřská škola Letokvítek, Zámecký park 2, Letohrad, a rozhoduje o něm podle paragrafu 183 odst.3 školského zákona Krajský úřad Pardubického kraje. V Letohradu dne 6. 6. 2022.Bc. Marta Majvaldová, DiS.ředitelka školy Seznam-prijatych-deti_2022-23Stáhnout ...
Read More