Vytváříme vzdělávací prostředí, kde se děti předškolního věku rozvíjí dle koncepce lesních mateřských škol. Učí se komplexně, přirozeně v přírodě a v kultuře.

za Educatis, z.s.
Veronika Peteráčová