Lesní klub Letokvítek.

Vytváření prostoru pro sdílení a setkávání, naplňování pedagogické koncepce České republiky.
Podpora vzdělávání a vzdělanosti, různých inovativních směrů ve vzdělávání, podpora svobodného vzdělávání a všech činností se vzděláváním souvisejících, rozvoj talentu a jedinečnosti každého člověka.