Informace pro rodiče

Najdete zde vše co je třeba pro přihlášení dítěte, filozofii práce s dětmi atd.

Jsme lesní mateřská škola Letokvítek zapsaná v rejstříku MŠMT od 1. 9. 2021.

Naše školka široce spolupracujeme s rodinou, s místem kde působíme, s přírodou, zahradou, zvířaty a obyvateli města Letohrad. Vzdělávání, které sleduje nejen individuální potřeby dětí, ale i momentální potřeby celé společnosti v této době 21. století.

 • Naši skupinu 15 dětí doprovázejí 2 průvodci.
 • Provoz školky je 5 dní v týdnu od 7:30 do 16 hod. O prázdninách fungujeme celkem 3 týdny a mimo ně můžete využít příměstské tábory, které realizuje spolek Educatis, z.s.
 • Naši skupinu poznáte s vozíčkem, protože se učíme v terénu za každého počasí.
 • Zázemí využíváme příležitostně v nepřízni počasí a na odpočinek a oběd.

Číst dále

Základní vybavení pro pobyt v Lesním klubu Letokvítek

Žádáme rodiče, aby dítě přicházelo do klubu oblečené do přírody v rámci období. Pokud dítě svléknete z vrchních vrstev, viditelně je pověste na věšáček. Gumáky taktéž musí být viditelně  připraveny na svém místě. O všem s dítětem mluvte (kde věci má, co si dnes vezme na sebe).

Pro rodiče byl vypracován celý manuál doporučení rodičů docházejících do školky, jejich zkušenosti atd. .

Dokument rodiče nazvali Manuál pro rodiče

.

Odkaz na aktuální školní rok zde 

Seznam potřebných dokumentů

Zápis do školky

Formulář pro přihlášení dítěte

… a ten letos bude probíhat opravdu intenzivně, protože vás chceme poznat. Naše školka úzce spolupracuje s celou rodinou, protože je to nutné. Ta nutnost vyplývá nejen z filozofie a konceptu pedagogického přístupu, ale i z finančních podmínek. Tak nás to společně nutí i spolupracovat a tvořit bezpečný prostor pro nás všechny. Pokud chcete s námi plout na jedné lodi a žít s dětmi, tvořit a hledat cesty, přijďte mezi nás. Absolvování přednášky O pedagogické koncepci je nutné před samotným zápisem a nástupem dítěte do školky.

Přihlášku si můžete vyzvednout osobně:

 • 26.4. od 16 hod přednáška
 • 3. 5. mezi 9-11:30 hod. v zázemí LMŠ Letokvítek
 • 5.5. od 15 hod  v den zápisu

1. O našem přístupu a pedagogické koncepci se dozvíte více na:

O pedagogické koncepci LMŠ Letokvítek – přednáška

Kdy: 26. 4. od 16 hod.

Kde: Zámecký park 2, Letohrad, 561 51

2. Setkat se s námi můžete na živo v našem prostoru, kde vzděláváme: 

Den otevřených dveří: Mezinárodní den lesních školek 

Kdy: 3. 5. 9-11:30 hod.

Kde: Zámecký park 2, Letohrad, 561 51

3.Absolvovat zápis do lesní mateřské školy: 

Zápis do LMŠ Letokvítek

Kdy: 5. 5. od 15 hod 

Kde: Zámecký park 2, Letohrad, 561 51

Více informací na info@letokvitek, či tel.: 608 042 188, ředitelka LMŠ Letokvítek Marta Majvaldová.

O LMŠ

V Letohradě byla otevřena nová Lesní mateřská škola s názvem Letokvítek

Se školním rokem přišel i nový začátek pro nově vzniklou Lesní mateřskou školu v Letohradě (LMS) za psanou v rejstříku MŠMT, která je v pořadí druhou v Pardubickém kraji a první na okrese Ústí nad Orlicí. Tento projekt vznikl v návaznosti na již sedm let fungující Lesní klub, který nabízí alternativu vzdělává ní ke klasické kamenné školce. Lesní klub zaštitilo Letohradské soukromé gymnázium roku 2014 a v čele klubu stoji od začátku Veronika Peteráčová, která patří i mezi první absolventy tohoto gymnázia.

Náš tým průvodců

Děkujeme, že můžeme být s vámi a vašimi dětmi součástí jednoho velkého dobrodružství a tím je poznávání života kolem nás. Snažíme se pro vás a vaše děti vytvářet přátelské a tvůrčí prostředí. Uvědomujeme si jedinečnost každého z nás i vašeho dítěte a rodiny, ze které pochází.  Svým působením my všichni přispíváme k celkovému klimatu naší školky a věříme, že společnou péčí o náš vzdělávací prostor budeme se na sebe navzájem těšit a spolupracovat.

Pro dítě je školkové prostředí různě zatěžující, společnou komunikací můžeme společně vytvořit bezpečný prostor pro dítě. Narození mladšího sourozence, úmrtí blízké osoby, či neharmonické prostředí rodiny velmi ovlivňuje psychiku dítěte. Prosíme o všem s námi komunikujte, jsme tu pro vás a vaše dítě. Jsme ve spojení i s odborníky. Někdy se každý z nás může dostat do situace, kterou si nepřál a potřebuje pomoci, někdy stačí málo ke změně, ale je potřeba toto téma otevřít, pracovat s ním.

V naší školce se nazýváme průvodci a děti nám říkají křestním jménem. Průvodci, kteří doprovází dítě na jeho cestě poznáním, jsme mu oporou při zvládání konfliktních situací, ukazuje mu správné návyky, projevy, kontrolujeme, aby vše bylo v bezpečné rovině hry. Vzdělávací program stavíme na přirozené hře dětí a aktuálním zájmu o témata, která jsou přirozeně se ukazující v rámci ročního období, svátků, tradic, počasí. S dětmi rádi pracujeme a snažíme se dělat smysluplné činnosti.

Náš tým průvodců je složen z pedagogických pracovníků-učitelů, ale i nepedagogických- chůva.

Každý den ráno se scházíme v 7 hod. a společně plánujeme den v rámci klimatických změn. Neustále se musíme přizpůsobovat přírodním překvapením a snažíme se upravovat program tak, aby dětem nebylo moc teplo nebo nezmrzly, vybíráme zajímavá místa, která korespondují s aktuálním tématem třídního plánu na týden. Snažíme se vás informovat o velkých změnách počasí a dávat vám doporučení, reportovat o dění ve školce. Připravujeme program, který vychází z našeho školního vzdělávacího plánu, který jsme nazvali Jsem součástí celku. V poslední době se musíme popasovat i s covidovou aktuální situací. Jednou týdně se scházíme a hovoříme o dětech, o jejich pokrocích, o plánech, organizaci. S vámi se nejlépe poznáme na brigádách či jiných společných akcích školky. Proto je velmi důležité s námi, s našimi aktivitami být ve spojení. 

A jak nám můžete nejvíce pomoci? choďte včas i klidně o chvilku dříve, respektujte časy na vyzvedávání, mějte vše podepsané a zodpovědně připravené, komunikujte o svých pocitech dítěte, ale i vašich. Všichni se snažme společnou silou o hladký průběh chodu školky.

 • Každé pondělí nabízíme kafe-se školkou 15-16 hod: je to forma konzultačních hodin, kdy si můžeme zajít v klidu do mimoškolkového prostředí a dát si čaj, kafe, popovídat si.
 • každé ráno je zde jeden průvodce, který přijímá děti, zde je prostor pro aktuální potřeby dne.
 • kdykoli si můžete domluvit s námi zoom setkání-osobní konzultaci.
 • můžete využít brigád, slavností, schůzek rodičovských.

 

Děkujeme, že jste našli odvahu k nám dát dítě a být součástí naší školky. Užijte si to, protože ono to rychle utíká.

Radomíra Šafářová

Učitelka

Mgr. Veronika Peteráčová

Učitelka

Michaela Kubelková

Chůva

Iveta Gálová

náhradnice: chůva

Tým pro výdej oběda

Ti, kteří se v bílém plášti starají o stravu dětí, kontrolují její teplotu.

Oběd dovážíme ze ZŠ U dvora od laskavých a hodných kuchařek. Oběd nám přiváží pan Marek z La Cantina.

Naše vedení

Hlava, levá a pravá ruka školky

Konzultace každé pondělí od 15:00 – 16:00 hod.

Bc. Marta Majvaldová, DiS

Ředitelka

Mgr. Veronika Peteráčová

koordinátorka, komunikace s rodiči