Zápis do Lesní mateřské školy konaný dne 5.5.2022

Registrační číslo:
202201
202202
202203
202204
202205
202206
Rozhodnutí bude vydáno nejpozději 30.5.2022

Proti tomuto rozhodnuti lze podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnuti.
Odvolání se podává u ředitelky LMŠ, jejíž činnost vykonává Lesní mateřská škola Letokvítek, Zámecký park 2, Letohrad, a rozhoduje o něm podle paragrafu 183 odst.3 školského zákona Krajský úřad Pardubického kraje.

V Letohradu dne 6. 6. 2022.
Bc. Marta Majvaldová, DiS.
ředitelka školy