Provozování zařízení péče o děti pro věk školní či předškolní, provozování volnočasových aktivit pro všechny věkové kategorie. podpora vzdělávání a vzdělanosti, různých inovativních směrů ve vzdělávání, podpora svobodného vzdělávání a všech činností se vzděláváním souvisejících, rozvoj talentu a jedinečnosti každého člověka, poskytování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty podpora životního stylu vedoucího k šetrnému přístupu a úctě k sobě, lidem, k rodině, vztahům a k přírodě. Vytváření prostoru pro sdílení a setkávání, naplňování pedagogické koncepce České republiky.